Deze site maakt gebruik van cookies

Garantie

Pabo garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door PABO geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
  • Bij normale slijtage

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor jouw rekening

Mocht een artikel toch defect zijn of het door jou bestelde artikel functioneert niet / niet goed, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het garantieformulier naar ons op. Defecte retouren zonder garantieformulier of een niet volledig ingevuld garantieformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op jouw kosten naar je retour gezonden.

Heb je een artikel van OVO gekocht dan staat OVO voor betaalbare, degelijke kwaliteit en 15 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op materiaal en defecten.

De beschrijving en het retouradres van deze fabrieksgarantie is bijgevoegd bij het artikel dat je hebt aangeschaft. Bewaar deze informatie en jou aankoopbewijs zorgvuldig om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op jouw garantierecht bij deze fabrikant.