Deze site maakt gebruik van cookies

Klachten

Wij vinden een goede dienstverlening aan jou als klant erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor jou te vinden.

Hoe kun je een klacht indienen?
1. Online (via internet)
Geef jouw klacht online aan ons door via ons contactformulier.

2. Telefonisch
Geef je klacht telefonisch aan ons door via telefoonnummer 0900 – 722 63 64 (voor dit informatienummer betaal je de gebruikelijke gesprekskosten).
maandag – vrijdag: 10.00 - 17.00 uur

Hoe wordt jouw klacht afgehandeld?
De bij ons ingediende klacht wordt binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van jouw klacht beantwoord.
Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van jouw klacht, dan ontvang je binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer je een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Ben je het niet eens met het antwoord op jouw klacht?
Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent met ons antwoord op jouw klacht.
Indien je het niet eens bent met de uitkomst, dan heb je 4 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doe je door ons per brief te laten weten dat je het er niet mee eens bent en dat je een andere oplossing wilt.
In jouw brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • Omschrijving van jouw klacht en waarom je het niet eens bent met het eerder door ons ontvangen antwoord;
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Jouw klantnummer;
  • Jouw handtekening.

Je kunt jouw brief sturen naar:
Pabo bv.
T.a.v. Klantenservice klachtenregistratie
Postbus 274
4560 AG Hulst

Het hoofd van de Klantenservice bevestigt de ontvangst van jouw brief en geeft aan wanneer je een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.

Ben je het niet eens met de uitkomst?
Binnen 12 maanden nadat wij jouw klacht, die wij geheel of gedeeltelijk hebben afgewezen, dan wel ongegrond hebben verklaard, hebben ontvangen kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel:
Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.sgc.nl

Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. De EU-commissie biedt dit platform aan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om geschillen in verband met hun online bestelling te beslechten zonder dat een rechtbank van eerste aanleg nodig is.